Ke stažení
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Ke stažení

Informace o lese v elektronické podobě, odkaz na výstupy činností ÚHÚL, publikace vydané v rámci odborného působení ústavu, brožury, aplikace a standardy v lesním hospodářství pro výměnu dat a zasílání hlášení lesnickou veřejností k jednotlivým tématům na základě zákonných předpisů aj. 

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
Legislativa 22. červenec 2021 30696
Vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch v ČR v letech 2013–2020 30. červenec 2021 29
Národní inventarizace lesů 6. duben 2020 3239
Informační materiály o ÚHÚL 25. únor 2016 13706
Poradenství 18. srpen 2020 15943
Lesnická Typologie 16. únor 2021 20292
Metodika ke zpracování archivních materiálů 25. březen 2021 783
Dokumenty OPRL 23. říjen 2020 15524
Zelené zprávy MZe 6. listopad 2020 37674
SLHP 11. květen 2021 21156
Stanovy standardizační komise ISLH 14. leden 2015 3913
Informační standard lesního hospodářství pro LHP a LHO 21. leden 2021 11878
Nezbytné položky pro LHP a LHO 3. leden 2020 6733
Kartografická prezentace dat LH 29. červen 2020 5190
Zápisy ze standardizační komise 21. leden 2021 5178
Seznam členů Standardizační komise k 31.12.2019 27. leden 2020 4896
Jazyk XML 29. listopad 2013 4480
Aplikace ASPOT – rekonstrukce porostní zásoby z měření na pařezu 6. duben 2018 16350
SW KoPla 23. prosinec 2013 5291
SW KoPla Instalace 10. únor 2021 17043
SW KoPla Aktualizace 27. leden 2017 15921
SW KoPla Archiv 19. prosinec 2016 11752
Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence 11. leden 2021 14786
eAGRI 12. září 2019 21968
Lesnická typologie 19. listopad 2019 14568
Reprodukční materiál lesních dřevin 13. říjen 2020 16630
Program rozvoje venkova 2014-2020 11. duben 2018 7496
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 2017 11. duben 2017 5971
Seznam katastrálních území 18. srpen 2020 26050
Generel obnovy 11. březen 2021 8237