Veřejné zakázky
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Veřejné zakázky

Profily zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek:
 
Zakázky malého rozsahu – Elektronické tržiště Gemin.cz
  • identifikátor profilu zadavatele: 372273
 
Zakázky nadlimitní a podlimitní – Multiprofil Ministerstva zemědělství
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1406.html
  • Identifikátor profilu zadavatele: 513286